Hoppa till innehåll

 

Fritids, fritidsgårdar

Fritidshem

Skolbarnsomsorgen finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar. För skolbarn från sex år, till vårterminen det år de fyller 13 år, erbjuds plats i fritidshem eller i familjedaghem (pedagogoisk omsorg). Mer om skolbarnsomsorg.
 
För skolbarn över 13 år som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erbjuds korttidstillsyn för ungdomar.

Fritidsgårdar, olika mötesplatser hittar du hos UNG I VBG. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se