Hoppa till innehåll

 

Mat i förskola och barnomsorg


Måltiderna är viktiga i omsorgen om barnen och ska ge energi till lärande och lek. Inom barnomsorgen (förskola och fritidshem) serveras dagligen frukost, lunch och mellanmål. På våra kvällsöppna avdelningar serveras också ett kvällsmål.

Bild på måltidsmodellen - god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig, säker

Vi jobbar med måltidsmodellen

GOD

Måltider är vår nyckelverksamhet. Vi serverar mat med god kvalitet, goda smaker, vackert & tilltalande för att väcka aptit och nyfikenhet hos barnen.

INTEGRERAD & TRIVSAM

Måltiderna utgör en betydande del av dagen och ger tillfälle att ha en trevlig och rolig stund, samt ge möjlighet till goda lärande.

HÅLLBAR

Vi gör medvetna val och jobbar kontinuerligt med att minska matsvinnet. Vi tar stor hänsyn till miljön och jobbar klimatsmart med svenska råvaror. Vi använder ekologist och kravmärkta, Fairtrade råvaror i den omfattning vi har ekonomisk möjlighet. På så sätt kan måltiderna i förskolan bidra till en minskad miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur.

NÄRINGSRIKTIG

Måltiderna i förskolan ska ge den energi och näring som barnen behöver för att växa och orka med dagen samt att ge en grund till bra matvanor.

SÄKER

Vår personal har kompetens inom livsmedelssäkerhet och det finns fastställda rutiner för hur vi hanterar livsmedel. Lyckligtvis är den mat som är bra för miljön också bra för hälsan.

Behov av specialkost i förskolan

De barn som av medicinska skäl har behov av annan kost tillhandahålls ett eget alternativ. En medicinsk bedömning ska ligga till grund för specialkost som handlar om överkänslighet/ allergi i förskolan.

Blankett för specialkost på förskolan (, 608 kB).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se