Hoppa till innehåll

 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är namnet på det som förut kallades familjedaghem eller dagbarnvårdare.

Kommunal pedagogisk omsorg

I kommunen finns 2 kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot barn 1-5 år. En i Frändefors och en i Brålanda.

I den pedagogiska omsorgen tar dagbarnvårdaren emot barn i det egna hemmet då föräldrar arbetar, studerar eller är hemma med yngre syskon.

Om du vill veta mer om kommunens pedagogiska omsorg kan du ta kontakt med någon av administratörerna för barnomsorg

Pedagogisk omsorg i enskild regi

I Vänersborgs kommun finns pedagogisk omsorg som har annan huvudman än kommunen.

Pedagogisk omsorg i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån att de kvalitetskrav som finns är uppfyllda. Kommunen ansvarar för att se till att verksamheten drivs enligt de mål och bestämmelser som finns.