Hoppa till innehåll

 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är namnet på det som förut kallades familjedaghem eller dagbarnvårdare.

Kommunal pedagogisk omsorg

I kommunen finns 4 kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot  barn 1-5 år. Två dagbarnvårdare finns på Blåsut, en i Frändefors, en i Brålanda.

I den pedagogiska omsorgen tar  dagbarnvårdaren emot barn i det egna hemmet då föräldrar arbetar, studerar eller är hemma med yngre syskon.
Många dagbarnvårdare samarbetar i arbetsgrupper områdesvis.

Om du vill veta mer om kommunens pedagogiska omsorg kan du ta kontakt med någon av administratörerna för barnomsorg.

Pedagogisk omsorg i enskild regi

I Vänersborgs kommun finns pedagogisk omsorg som har annan huvudman än kommunen.

Pedagogisk omsorg i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån att de kvalitetskrav som finns är uppfyllda. Kommunen ansvarar för att se till att verksamheten drivs enligt de mål och bestämmelser som finns.