Hoppa till innehåll

 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är namnet på det som förut kallades familjedaghem eller dagbarnvårdare.

Kommunal pedagogisk omsorg

I kommunen finns 9 kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot  barn 1-6 år.

I den pedagogiska omsorgen tar  dagbarnvårdaren emot barn i det egna hemmet då föräldrar arbetar, studerar eller är hemma med yngre syskon.
Många dagbarnvårdare samarbetar i arbetsgrupper områdesvis. Liksom våra förskolor erbjuder de olika inriktningar och arbetssätt.

Om du vill veta mer om kommunens pedagogiska omsorg kan du ta kontakt med någon av administratörerna för barnomsorg.

Pedagogisk omsorg i enskild regi

I Vänersborgs kommun finns pedagogisk omsorg som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Pedagogisk omsorg i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån att de kvalitetskrav som finns är uppfyllda. Kommunen ansvarar för att se till att verksamheten drivs enligt de mål och bestämmelser som finns.

KONTAKT

Förskolechef
Maritta Linder Larsson

Telefon:
0521-72 21 01

E-post:
Maritta Linder-Larsson

MER information