Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Enskild pedagogisk omsorg

Namn

Ålder

Inriktning

 Regi

Ströms Slott AB utbildning Länk till annan webbplats.

1-12

Pedagogisk omsorg

 Aktiebolag

Legolas Barnomsorg AB

1-12

Pedagogisk omsorg

Aktiebolag


Alla enskilda verksamheter har sin egen barnomsorgskö så du ansöker direkt till pedagogisk omsorg.

Kommunen har tillsynsskyldighet över den enskilda pedagogiska omsorgen och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala. Däremot bestämmer de enskilda själva vilken avgift föräldrarna skall betala. Avgiften får dock inte överstiga maxtaxan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se