Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs lärplattform

Barn- och utbildningsförvaltningens förskola, grundskola och fritidshem ska omfattas av en helhetslösning för information – kommunikation – teknik, där hänsyn är tagen till verksamhetens behov och som svarar mot kommunens vision och inriktning.

Vårdnadshavare loggar in på VÄL med e-legitimation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-legitimation tillhandahålls av Nordea, Telia eller BankID. BankID ges ut av nio Svenska banker. Läs mer om hur du skaffar en e-legitimation på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VÄL - information

inlogg, app och sms

Vi använder internet som en betydande faktor för informationsspridning och kommunikation. Förvaltningen måste därför ta till vara den möjlighet detta ger oss i våra verksamheter. En digital webbaserad lärplattform kommer att främja samarbete, kommunikation, dokumentation, planering, information och administration.

Vårdnadshavarna ska uppleva en utökad service i en helhetslösning för barn inom både förskola och grundskola. VÄL är en lärplattform där information finns tillgänglig dygnet runt för hela familjen (1-16 år). Här följer du ditt barns kunskapsutveckling, anmäler frånvaro, får tillgång till schema, kommunicerar med pedagoger, bokar utvecklingssamtal, meddelar ändrad inkomst, med mera.

App "Tieto Edu"

Vårdnadshavare som har barn mellan 1-16 år placerade i kommunal verksamhet har nu tillgång till appen Tieto Edu.

Appen "Tieto Edu" finns för nedladdning i App Store och Google Play. Appen är tillgänglig till mobil och surfplatta. Successivt kommer appen att utökas med fler lättillgängliga funktioner.

Funktioner

Nu finns registrera barnschema och frånvaroanmälan för förskola, fritidshem och grundskola. Information och kalender för alla barn och elever i förskola, fritids och grundskola.

Manual barnschema frånvaro (, 989 kB)

Inloggning

Inloggning görs via Mobilt bankID. Efter sju dagars inaktivitet krävs ny inloggning.

Notiser

För att få en notifiering när ny information har publicerats från förskola/fritids/grundskola behöver inställningarna på telefonen aktiveras. Gå in på inställningar i telefonen och tillåt notiser från appen Tieto Edu.

Observera: När man tagit del av information via appen finns inte längre information/veckobrev direkt på startsidan när man loggar in på www.vanersborg.se/val. Information/veckobrev återfinns då istället under Info knappen samt i aktuellt rum.

Här kan du hämta pdf med informationen för vidare distribution. (, 85 kB)

Inloggning

Sker via e-legitimation (BankId) på http://www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats

Som vårdnadshavare kan du logga in på Väl så snart ditt barn har en påbörjad placering. Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation, t ex om du saknar svenskt personnummer, behöver du ta kontakt med personalen på enheten för att hitta en lösning.

Via VÄL kan du bland annat:

  • registrera eller ändra inkomst
  • ansöka om omplacering förskola eller placering på fritidshem
  • avsluta ditt barns placering
  • ändra dina kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-postadress
  • få information från ditt barns pedagoger

Vill du läsa mer och få hjälp med att använda funktionerna kan du logga in på Väl och tryck på Hjälp längst ner i vänster hörn. Välj vårdnadshavare och sedan Användarhandledningar.

Andra tisdagen i varje månad mellan kl 09.30-ca 10.30 uppdateras servern. Detta innebär att du inte kommer åt barnets/elevens uppgifter, skicka SMS, anmäla frånvaro med mera.

SMS-tjänster

Sms meddelande, mellan hemmet och skolan

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
Exempel:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Meddelande från skolan till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro, sen ankomst

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Support VÄL förskola/grundskola

E-post:
valsupport@vanersborg.se

Telefon:
Emma Karvonen
0521 - 72 21 92
Tommy Jakobsson
0521 - 72 10 89
Anna-Carin Säll
0521 - 72 12 20

MER information

Logga in VÄLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vårdnadshavare

Logga in VÄLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, elev


Adress inloggning för vårdnadshavare är www.vanersborg.se/val

VÄL-folder - Svenska (, 233 kB)

VÄL-folder - Engelska (, 239 kB)

VÄL-folder - Arabiska (, 415 kB)

VÄL-folder - Somaliska (, 240 kB)

VÄL-folder - Dari (, 347 kB)

VÄL-folder - Romani (, 277 kB)