Hoppa till innehåll

Placeringsrutin Lanternan

Förskola

Den obekväma omsorgen i Vänersborgs kommun finns på avdelning Lanternan som finns på Vänerparkens förskola 25. För att få plats på Lanternan krävs att ni har en grundplacering på Vänerparken 25. Avdelningar som finns här är Ankaret, Bojen och Kompassen.

Om obekvämt behov inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, övergår Lanternan till grundplaceringen på någon av avdelningarna Ankaret, Bojen eller Kompassen.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på Vänerparken 25 dagtid.

Fritids

Barnet har sin grundplacering på sitt skolfritids.

När plats kan beredas skickas ett erbjudande om plats på Vänerparken 25, avdelning Lanternan.

Om obekvämt behov inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, tas placering på Lanternan bort.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på ordinarie skola och fritids

 

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Centrum, Mariedal, Onsjö och Torpa/Tärnan
Enskild pedagogisk omsorg

Telefon:    
0521-72 14 79  

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Område:
Blåsut, Brålanda, Frändefors, Mulltorp,Skerrud, Vargön, Väne-Ryr och Öxnered Pedagogisk omsorg Barn placerade i verksamhet i annan kommun

Telefon:
0521-72 14 79

Administratör
Therese Andersson

Område:
Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun.

E-post, (gemensam)
barnomsorg@vanersborg.se