Hoppa till innehåll

Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av Kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Så bestäms avgiften

Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang, du betalar den under årets alla 12 månader, även om ditt barn är ledigt eller när vi har sommaröppen verksamhet och din ordinarie förskola eller fritidshem är stängt. Du börjar betala när barnet startar inskolningen och betalar avgiften under uppsägningstiden. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning, detta görs via VÄLlänk till annan webbplats .

Hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte. Med hushåll menas ensamtående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via vår e-tjänst eller via www.vanersborg.se/val.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i barnomsorgen får bli. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in. Platsinnehavare är ansvarig och ska alltid anmäla alla inkomständringar i hushållet.

Efterdebitering

Barnomsorgen har rätt att göra efterdebitering om din inkomständring gjorts för sent eller om du inte lämnat in någon. En gång om året genomför vi en inkomstjämförelse för två år tillbaka. Inkomstuppgifter hämtas från Skatteverket som jämförs med de registrerade inkomstuppgifterna som är gjorda via vår e-tjänst.Om skatteverkets uppgifter visar på felaktig debitering kan en efterdebitering komma att göras.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Centrum, Mariedal, Onsjö och Torpa/Tärnan
Enskild pedagogisk omsorg

Telefon:    
0521-72 14 79  

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Område:
Blåsut, Brålanda, Frändefors, Mulltorp,Skerrud, Vargön, Väne-Ryr och Öxnered Pedagogisk omsorg Barn placerade i verksamhet i annan kommun

Telefon:
0521-72 14 79

Administratör
Therese Andersson

Område:
Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun.

E-post, (gemensam)
barnomsorg@vanersborg.se

MER information

Barnomsorgsavgift
Föreskrifter för (, 243 kB)taxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Betala med Autogiro/E-faktura

Riktlinjer och regler
Riktlinjer och regler (, 174 kB) vid tillämpning av skollagens bestämmelser om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.