Hoppa till innehåll

Frånvaro sms-tjänst

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer i kontaktuppgifterna för vårdnadshavare. Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor i Vänersborgs kommun. Frånvaro ska användas vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro i förskolan. Frånvaroanmälan ska skickas in direkt på morgonen.
Efter kl.13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag.

Frånvaro förskola i appen

Sms frånvaro förskola

Heldag:
FRÅNVARO Personnummer eller FRV Personnummer
T ex:
Frånvaro 010814-TF01 eller Frv 010814-TF01

Del av dag:
FRÅNVARO Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
FRV Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRÅNVARO 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814TF01 10:00-12:00

Sms planerad ledig

Ska användas vid semester eller annan ledighet som t ex vid lovdagar.

Heldag(ar):
LEDIG Personnummer Datum
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 (hel dag)
LEDIG 010814-NNNN 140101-141010 (under tidsperiod)

Del av dag:
LEDIG Personnummer Datum Tid
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 1000-1200

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.