Hoppa till innehåll

Grön Flagg

Håll Sverige rent arbetar mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling. De har bildat miljönätverket "Grön Flagg". Vi har satt upp mål och gått med i nätverket. Vårt syfte är att skapa intresse och medvetenhet kring miljöarbete och natur hos våra barn. Vi kommer bland annat att fokusera på att värna om miljön och inte skräpa ner, samt tillsammans upptäcka djur och växtlivet runt förskolan.

KONTAKT