Hoppa till innehåll

Vår förskola

Vår förskola består av fyra avdelningar:

Gul     1-3 år
Grön   1-3 år
Blå    3-5 år
Röd   3-5 år

Öppettider: 6.15 — 17.30

Förskolan tillhör Tärnan området med närhet till natur och Vänern.         Här möts barn och vuxna från olika delar av världen och vårt interkulturella förhållningssätt är något vi lägger stor vikt vid.

Enligt Förskolans läroplan, Lpfö 98/10, ska förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan samt uppsatta politiska mål.

Läroplanens olika delar är:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi vill ge barn och föräldrar en verksamhet där lärande, glädje, trygghet och inflytande står i centrum.

Välkomna!

KONTAKT

Kastanjevägens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kastanjevägen 40, Vänersborg

Rektor:
Anneli Lindgren

Telefon:
0521-72 10 33

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se