Hoppa till innehåll

Vår förskola

Vision: Lärande lust och framtidstro.

På Öxnereds förskola är helhetsidén ”Lärande för hållbar utveckling. Det är vårt paraply som är övergripande för vår verksamhet. Det innebär att barnen ska få uppleva demokrati, öva sig på att ta ansvar, och få lära sig att skapa goda relationer. Förskolan har utmärkelsen Grön Flagg för sitt miljöarbete tillsammans med barnen. För att behålla utmärkelsen grön flagg ska förskolan återcertifieras varje år. Agenda 30, de globala målen finns med i pedagogernas planering och verksamhet. Även barnkonventionen ligger till grund för vårt arbete.

Vi ser oss som första ledet i barnens utbildning. Den nya läroplanen som gäller from halvårsskiftet 2019 lägger tyngdpunkten på utbildning och undervisning. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för undervisningen men hela arbetslaget ska delta i undervisningen. Lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet enligt läroplanen. Nya skrivningar i läroplanen är bland annat att arbeta med hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande, att införliva digitalisering i arbetet, och att arbeta med jämställdhet och integritet. Därutöver beskrivs olika ämnes- och värdegrunds-mål som vi arbetar mot.

Undervisningen ska leda till bla att barnen ska lära sig ställa kritiska frågor, lära sig att förklara och lära sig att föreställa sig en hållbar och positiv framtid.

Det pedagogiska årshjulet innebär att i början av läsåret lägger vi stor kraft på att arbeta fram gott kamratskap och trygghet i grupperna. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger.

Eftersom vi ingår i ett förskoleområde har vi gemensam kompetensutveckling för pedagogerna och vid klämdagar och vissa ledigheter samordnar vi våra verksamheter.

När det gäller allmän förskola så kommer våra deltidsbarn tis-torsdag 5 tim/dag

KONTAKT

Öxnereds förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Öxneredsvägen 127, Vänersborg

Rektor:
Kerstin Wagnervik

Telefon:
0521-72 10 24

E-post:
kerstin.wagnervik@vanersborg.se

MER information