Hoppa till innehåll

Om Ponnygatans förskola

Förskolan består av två avdelningar. En avdelning för äldre barn och en för yngre.

Vi har en pedagogiskt planerad verksamhet som grundar sig i Läroplanen för förskolan (Lpfö-98).

Vi sätter lite extra fokus på något område varje läsår.
Tidigare år har vi fokuserat på värdegrunden, genus, språk, matematik, teknik, natur matematik,språk mm. Under 2018-19 jobbade vi med undervisning med hjälp av läslyftet via skolverket med inriktning på natur och teknik.

Vi vill:

  • att barn och föräldrar ska känna sig välkomna hos oss.
  • att tiden på förskolan ska vara rolig och lärorik.
  • att leken ska va det viktigaste inlärningsredskapet.
  • att barnen får vara ute en stund varje dag.
  • värna om traditioner.

Vi har ett tillagningskök där all mat lagas av vår kokerska.

Ponnygatans förskolas värdegrund

Trygghet

Alla ska känna sig trygga genom att bli sedda och bekräftade varje dag.

Hänsyn-respekt

Alla ska få förståelse för att alla människor har lika värde, samt respektera allt levande och den gemensamma miljön.

Delaktighet

Alla ska ges utrymme att tänka fritt och få möjlighet att tillsammans med andra få påverka och utvecklas.

Förskolans öppettider: 6.15-17.30

Välkomna till Ponnygatans förskola!

KONTAKT

Ponnygatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ponnygatan 24-28, Vänersborg

Rektor:
Åsa Carlson

Telefon:
0521-72 16 91

E-post:
asa.carlson@vanersborg.se