Hoppa till innehåll

Om förskolan

Propellergatans förskola

På vår förskola finns detsex avdelningar:

Röd

Blå

Lila

Grön

Orange

Gul

Vi har tillagningskök där vår kokerska Christina jobbar.

På vår förskola jobbar vi efter läroplanen och de politiska målen.
Vi vill skapa en förskola där barnen utvecklar:

  • Social kompetens-att lära barnen umgås i grupp och ta hänsyn till varandra
  • Lekförmåga-att stimulera barnens fantasi, initiativförmåga och självständighet
  • Demokratiska värderingar-att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • Lust i sitt lärande-att barnen upplever verksamheten som rolig, trygg och lärorik
  • Kunskap och känsla för traditioner-att ge barnen kännedom om våra viktigaste traditioner

Vi arbetar utifrån värdegrunden och utgår från varje enskilt barn. Vi samverkar med föräldrar och arbetar för att alla ska känna sig välkomna till förskolan.
Vi har ett nära samarbete över avdelningarna, vi öppnar och stänger tillsammans på en avdelning, vi träffas ute på gården,samt har en del andra gemensamma aktiviteter. Vi tycker att utevistelsen är viktig för barnen, och vi gör gärna utflykter i vår närmiljö.

Förskolans öppettider: 06.00-17.30

Avdelningarnas öppettider:

Propellergatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Propellergatan 1, Vänersborg

Rektor:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se