Hoppa till innehåll

Styrdokument

Läroplan för förskolan

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem  tydligare. Det som har förtydligats att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Beställ eller ladda ner förskolans läroplan:

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Translation into English of The Curriculum for the Preschool,      Lpfö 98.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2704länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Tenggrenstorps förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringgatan 4, Vänersborg

Förskolechef:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se