Hoppa till innehåll

Om Vänerparken

På vår förskola finns det fyra avdelningar.

Jollen 1-3 år
Ekan 1-3 år
Skutan 3-6 år
Skeppet 3-6 år

Vi har dessutom tillgång till flera gemensamma utrymmen som: ateljé, rörelserum, våtrum, matsal, musik/dramarum.

Vi har tillagningskök där vår kokerska Lena arbetar.

När personalen är sjuk eller ledig rycker vår pool Margareta in.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och de politiska målen. Vi samverkar med föräldrar och arbetar för att alla ska känna sig välkomna till förskolan. Vi samarbetar över avdelningarna, vi öppnar och stänger på en avdelning, vi träffas ute på vår gård samt har en del andra gemensamma aktiviteter.

Detta kännetecknar den pedagogiska miljön på Vänerparken

  • En miljö som väcker barnets lust och nyfikenhet.
  • Estetiska miljöer som inbjuder till lek och lärande.
  • Vi utgår från det kompetenta barnet, vi ser det enskilda barnets förutsättningar.
  • Barns lärande sker genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande.
  • Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att söka kunskap.
  • Leken är ett redskap för lärande.
  • Det skall vara roligt och spännande att leka ute och vi vill ge barnen tillfälle att upptäcka naturen.
  • Vi har tillåtande och flexibla pedagoger som låter barnen ha inflytande över sin miljö och den verksamhet de deltar i.

Vänerparkens förskola erbjuder kvällsomsorg för de föräldrar som har ett behov av omsorg efter kl.17.30. Mellan kl. 17.30-19.30
Anmälan om detta görs till placeringsassistent Malin Axellie tel: 72 14 79
Antalet platser till kvällsomsorg är begränsat.

KONTAKT

Vänerparkens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Vänerparken 23 och 25, Vänersborg

Rektor:
Anna Olsén

Telefon:
0521-72 19 30

E-post:
anna.olsen@vanersborg.se

KONTAKT

Lanternan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Vänerparken 25, Vänersborg

Rektor:
Mia Lundqvist

Telefon:
0521-72 17 70

E-post:
mia.lundqvist@vanersborg.se