Hoppa till innehåll

 

Grundsärskola

Från den 1 januari 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningens nya lärplattform InfoMentor att användas.

Ny lärplattform - InfoMentor

Information till vårdnadshavare öppnas i nytt fönster(inför byte av lärplattform) öppnas i nytt fönster 

 

Särskolan finns som parallell skolform till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

  • Grundsärskolan är en egen skolform och omfattar årskurs 1-9.
  • Gymnasiesärskolan erbjuder individuella och nationella programmen på gymnasiet som läses på 4 år.
  • Särvux, särskild utbildning för vuxna, egen skolform, frivillig.

Information om grundsärskolan år 1-9, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna i Vänersborg, finner du under respektive skolform i menyn till vänster, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se