Hoppa till innehåll

 

Grundsärskolan

Mariedalskolan

Grundsärskolan är en parallell skolform till grundskolan för de barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning.

Grundsärskolan omfattar årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om mottagande i grundsärskolan.
Grundsärskolan har en egen läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det är också möjligt att läsa ämnen enligt grundskolans kursplan och därmed bedömas och få betyg utifrån den.

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut.
Vissa elever har sin skolgång i ”hemskolan” som integrerad elev i en grundskoleklass. Andra elever väljer att få sin utbildning på de skolor där det finns grundsärskoleklasser. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen läser ämnesområden, inriktning träningsskola.
För varje ämne eller ämnesområde i grundsärskolan finns en kursplan med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det finns också möjlighet att kombinera ämnen och ämnesområden, utifrån varje elevs behov.

Vem har rätt att gå i grundsärskolan?

Information om den obligatoriska särskolan hittar du på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om våra grundsärskolor?


Vänd dig till rektor på respektive skola.

KONTAKT

Mariedalskolan

Rektor grundsärskola:
Erika Halma

E-post:
erika.halma@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Torpaskolan norr

Rektor grundskola åk 9 och grundsärskola:
Lars Loodh

Telefon:
0521-72 18 02

E-post:
lars.loodh@vanersborg.se


Samordnande
specialpedagog:
Ann-Charlotte Rahmberg

Telefon:
0521-72 12 22

E-post:
ann-charlotte.rahmberg
@vanersborg.se