Hoppa till innehåll

 

Lärplattform InfoMentor

Vid behov av support

Support

Behöver du hjälp med InfoMentor kan du maila: infomentorsupport@vanersborg.se

 • Ge en beskrivning av ärendet
 • För- och efternamn och födelsedata (6 första siffrorna) på vårdnadshavare.
 • För- och efternamn och vilken förskola/skola barnet/barnen går på.
 • Om du vill bli kontaktad via telefon så maila in ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart som möjligt.

InfoMentor - Vänersborgs kommuns lärplattform 

Infomentor är en lärplattform där personal på förskola och skola kan kommunicera med vårdnadshavare och elever kring barnets/elevens lärande och utveckling. Här hanteras kontakt mellan hem och förskola/skola, närvaro/frånvaro, schema, pedagogisk planering och dokumentation i ett verktyg. Den ger pedagoger förutsättning att kunna följa barns och elevers utveckling och lärande. 

InfoMentors elev- och vårdnadshavarvy kallas InfoMentor Hub. Den finns både som webbsida och som app och innehåller samma information. Via Infomentor Hub får man nyheter och information rörande barnets vardag på förskola eller skola. Man kan även registrera frånvaro, boka utvecklingssamtal, lägga in barnschema för förskola och fritids samt följa barnets kunskapsutveckling. Även kalenderhändelser och information om arbetsuppgifter finns här. Elever och vårdnadshavare har samma funktioner i InfoMentor Hub förutom att elever inte kan rapportera frånvaro, boka utvecklingssamtalstider eller registrera fritidsschema. Elever från och med årskurs 3 kommer att få ett konto i InfoMentor.

Inloggning

Inloggning

Vid inskrivning av barn/elev i barnomsorg och/eller skola i Vänersborgs kommun anger man som vårdnadshavare en e-postadress dit ett aktivieringsmejl från InfoMentor kommer att skickas första dagen som barnet/eleven påbörjar sin placering. Detta aktiveringsmejl är aktivt i 14 dagar. Om ni har problem med aktivering av konto eller inloggning maila: infomentorsupport@vanersborg.se

Inloggning sker med hjälp av användarnamn (din mailadress) och lösenord, länk finns nedan. Om ni glömmer bort ert lösenord, går ni till inloggningssidan hos InfoMentor Länk till annan webbplats., och klickar på Nytt lösenord för att få ett återställningsmail skickat till er.

För att nå innehållet i boxarna Bedömning och Dokumentation behöver man Bank-ID. Om man inte har Bank-ID kontaktar man förskolan/skolan i början på vårterminen 2021 för att ange att man behöver få informationen på annat sätt.

Det är viktigt att man behåller sina inloggningsuppgifter för sig själv så att ingen obehörig kommer åt personliga uppgifter eller kan registrera något i någon annans namn.

Länk till InfoMentors inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Bank-ID inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppla ihop app med InfoMentor-konto

Koppla /konfigurera app

Appen InfoMentor Hub finns för både vårdnadshavare och elev och innehåller samma information som webbsidan.

På webbsidan söker man sig till ny information i systemet genom att logga in på webbsidan. I appen kan man även få push-notiser till sin smartphone eller surfplatta. För att få till sig aktuell information på ett enkelt sätt rekommenderas att appen används.

För att koppla appen måste man först logga in på webbsidan.

När kontot och appen är sammankopplade kan man använda den 4-siffriga koden för att logga in i appen. Om man glömmer av den 4-siffriga koden behöver man koppla om kontot till appen enligt instruktionen nedan:

Instruktioner för att aktivera InfoMentor-konto för vårdnadshavare (via dator) , 397 kB, öppnas i nytt fönster. (, 397 kB)

Instruktioner för att aktivera InfoMentor-konto för vårdnadshavare (via smartphone) , 404 kB, öppnas i nytt fönster. (, 404 kB)

Instruktioner för att aktivera InfoMentor-konto till appen InfoMentor Hub (via dator) , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Instruktioner för att aktivera InfoMentor-konto till appen InfoMentor Hub (via smartphone) , 986 kB, öppnas i nytt fönster. (, 986 kB)


Frånvaroanmälan

Förskola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro.Tänk på att inte skriva in hälsouppgifter i frånvaroanmälan då vi enligt GDPR ska undvika den typen av uppgifter i detta system.

Skola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel eller del av dag för ditt barn.

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

Hur hanteras personuppgifter

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
E-post:barnutbildning@vanersborg.se
Telefon: 0521-72 10 00

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet:

Vänersborgs kommun har ett externt dataskyddsombud från JP Infonet. Hon heter Laura Gashi och har följande kontaktuppgifter.
E-post: dso.vanersborg@jpinfonet.se
Telefon: 042-29 33 12

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna:

Personuppgifter kommer att behandlas i Lärplattformen InfoMentor är en molnbaserad plattform. Lärplattformen har till syfte att stödja de pedagogiska processerna (planering, bedömning och dokumentation), information och kommunikation i de olika skolformerna/verksamheterna samt vara ett effektivt arbetsredskap för pedagogisk personal och skolledare. Systemet ska stödja kommunikationen mellan pedagoger/personal och elever samt mellan pedagoger/personal och vårdnadshavare.

Personuppgifter behandlas i syfte att kunna tillhandahålla kontohantering, support till användare, kommunikation/information mellan användare och elevdokumentation.

Vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på:

Vänersborgs kommun är en myndighet där större delen av verksamheten regleras i lag eller beslut, därför är verksamheten i huvudsak av allmänt intresse. Den personuppgiftsbehandling som kan kopplas till Vänersborgs kommuns kärnuppdrag får anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för förvaltningen och som krävs för att myndigheten ska fungera utförs av allmänt intresse, liksom informationsspridning om kommunens verksamhet.

Den lagliga grund som främst används för att hantera personuppgifter i lärplattformen är allmänt intresse, det gäller även bilder och filmer på barn/elever i barn- och elevprofilen och i dokumentationen. Bilderna är synliga och nedladdningsbara för behörig personal och barnets/elevens vårdnadshavare. Samtycke krävs för övrig publicering av bilder/filmer i lärplattformen.

Mottagare eller kategorier av mottagare:

Inga överföringar till tredje land.

Servrar finns i Sverige.

Personuppgifterna får endast behandlas av ett biträde etablerat inom EU/EES.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras:

Barn- och utbildningsförvaltningen lagrar personuppgifter i lärplattformen utifrån kommunens dokumenthanteringsplaner.

Den registrerades rättigheter:

Se länk nedan "Så hanterar vi dina personuppgifter".

Var hämtas personuppgifter från:

Personuppgifterna hämtas från barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem Procapita som hanterar elev, personal och vårdnadshavares personuppgifter. Personuppgifter som elevdokumentation och betyg registreras av pedagoger. Personuppgifter inhämtas även direkt från de registrerade t ex vid fotografering av barn och elever.

Vilka personuppgifter hanteras:

Personuppgifter som kommer att behandlas för barn, elev, vårdnadshavare och personal:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn
 • Adress, ort och postnummer
 • Telefon
 • E-post
 • IP-nummer
 • Samordningsnummer


Så hanterar vi dina personuppgifter - Vänersborgs kommun (vanersborg.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

När kan jag som ny användare av InfoMentor lägga in tider för barn på förskola och/eller fritids

Du kommer att få tilldelat dig ett konto i InfoMentor första dagen som ditt/dina barn har sin barnomsorgsplacering och kan då börja registrera tider.


HUr fungerar notifieringar i InfoMentor Hub?

Notifieringarna syns i ikonen som ser ut som en klocka i den lila menyn högst upp på startsidan. En notifiering skickas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

På kvällen kommer en daglig sammanfattning som push-notis i telefonen för eventuellt olästa händelser (om du har valt att ha den push-notisen aktiv).

Om du har fått ett meddelande i InfoMentor syns detta på ikonen som ser ut som ett brev i den lila menyn högst upp på startsidan. Meddelande går inte med i den dagliga sammanfattningen.

Skillnad mellan iPhone och Android

Siffran som visas i den röda runda cirkeln på app-ikonen är olika beroende på om du har en androidmobil eller en iPhone.

På en iPhone visar siffran alla nya notifieringar (alltså lika många som finns på klockan inne i InfoMentor hub).

På en androidmobil visar siffran i den röda runda cirkeln endast några av notifieringarna (exempelvis frånvaro och utvecklingssamtal). Övrigt notifieras genom den dagliga sammanfattningen.


Kan jag upprepa schemat för flera veckor?

Ja, du går in på en vecka där du kan lägga tider hela veckan, klickar på "Hela veckan" och sedan på "Lägg till/Ändra vecka", fylla i tiderna och sedan INNAN du sparar klickar du i Upprepa registreringar för denna vecka.


Kan jag kopiera schemat för fritids eller förskola och lägga på fler än ett barn?

Nej, inte i dagsläget.


Hur lägger jag in i schemat att mitt barn inte ska vara på förskola och/eller fritids specifika dagar?

Det finns en ruta ”Ledig” att klicka i efter varje dag i schemat. När du gör det ser pedagogerna att barnet inte ska komma den dagen.


Var anmäler jag och avslutar barnomorgsplats?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anmäler och avslutar du barnomsorgsplats.


Var registrerar och ändrar jag inkomstuppgifter?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du registrera och ändra inkomstuppgifter.


Var gör jag skolval för förskoleklass och årskurs 7?

barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs skolval inför förskoleklass och årskurs 7.


Jag kan inte koppla appen, jag får följande felmeddelande (se bild nedan) vad gör jag?

Felmeddelande Word, 75 kB. (Word, 75 kB)

Kontrollera om det är rätt app som du har laddat ner, den ska heta InfoMentor Hub. Om du inte hittar den appen i AppStore eller Google Play så kan det vara några inställningar som du behöver ändra.

Telefonen måste vara inställd så att butiken (AppStore eller Google Play) tittar på appar för den svenska marknaden och sen för att kunna konfigurera appen måste även språkinställningarna vara på svenska.

Nyheter och uppdateringar

Kalender och Veckoplan slås ihop till Kalender


Veckoplan och Kalender har slagits ihop till Kalender, alltså har boxen Veckoplan försvunnit och den information som lärarna ev. skrev i veckoplan tidigare kommer återfinnas i Kalendern framöver. 

Här på länken nedan finns mer information att läsa om denna förändring:https://www.infomentor.se/support/kalenderfunktion-elever-vh Länk till annan webbplats.

Här finns också en förklarande film:https://www.youtube.com/watch?v=ccXDuCyLbdQ Länk till annan webbplats.

 

Ändra fritidsschema för innevarande dag samt skriva kommentar till fritids

Från och med nu kan du som vårdnadshavare ändra tid i fritidsschemat för innevarande dag i InfoMentor. Du kan även skriva en kommentar till tidsregistreringen för innevarande dag. Denna kommentar syns av den personal som är kopplad till ditt barns fritidsgrupp.

För vårdnadshavare som har barn på Mariedalskolans särskola och har sina barn inskrivna på fritids gäller fortsatt att ändring av fritidsschema ska ske senast dagen innan pga taxibeställningar som kan behöva göras för dessa barn. Meddelanden till personalen på Mariedalskolans särskolas fritidsavdelningar behöver skickas som Meddelande i InfoMentor om man använder sig av InfoMentor i detta fall.

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

BoU:s supportmail för InfoMentor -förskola/grundsärskola/
grundskola

MER information

Filmade instruktioner:

För vårdnadshavare i förskola:
Svenska (textad på svenska, engelska och arabiska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För vårdnadshavare i grundskola/grundsärskola:
Svenska (textad på svenska, engelska och arabiska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För tidsregistrering förskola/fritids:
Svenska (textad på svenska, engelska och arabiska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om uppdateringar i InfoMentor se under "Nyheter och uppdateringar" i mittenspalten.

Textade instruktioner för samtliga funktioner i InfoMentor Hub:

Instruktioner på svenska , 173 kB, öppnas i nytt fönster. (, 173 kB)

Instruktioner på dari , 264 kB, öppnas i nytt fönster. (, 264 kB)

instruktioner på somaliska , 205 kB, öppnas i nytt fönster. (, 205 kB)