Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Utvecklingsamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och baseras på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen får eleven och vårdnadshavaren, en gång om året.
Den består av två delar: framåtsyftande planering och omdömen.

  • Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i utbildningen.
  • Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor.

Vänersborgs kommunala skolor använder VÄL, är dokumentation och kommunikationplattformen mellan skola och föräldrar/elev.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se