Hoppa till innehåll

Elevrådet vid Blåsut skola

Vårt elevråd består av 2 elever från varje klass. 6:ans representanter agerar också ordförande och sekreterare. Med på elevråden är skolans rektor.

Varje klass har i uppgift att regelbundet genomföra klassråd. Där har eleverna möjlighet att framföra tankar och önskemål som gäller klassen och som gäller hela skolan. Klassens elevrådsrepresentanter tar sedan med sig de frågor som rör hela skolan till elevrådet där man diskuterar dem vidare. Vanligtvis skickar också rektor Elisabet någon fråga till klasserna som hon vill ska diskuteras inför kommande elevråd.

KONTAKT

Blåsut skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Karlbergsvägen 36, Vänersborg

Rektor
Elisabeth Sterner

Telefon:
0521-72 17 65

E-post:
elisabeth.sterner@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 17 60