Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Blåsut skola

Blåsut skola ligger mitt i ett lugnt villaområde i norra delen av Vänersborg.
Skolan har ca 200 elever fördelade på klasserna F-6. Ungefär två tredjedelar av dessa barn finns också i skolans fritidsverksamhet. Verksamheten är uppdelad i tre olika arbetslag: fritids, F-3 och 4-6.

Skolans storlek gör att alla känner alla vilket skapar trygghet och gemenskap. Vi försöker att arbeta med minst ett gemensamt tema varje läsår för att främja vi-känslan på skolan. Varje termin har vi en gemensam värdegrundsdag utomhus, där alla elever på skolan deltar i åldersblandade grupper. Vi arbetar med fadderklasser på skolan, där de äldre får ta hand om dem som är tre år yngre. Tillsammans gör fadderklasserna olika aktiviteter och har trevligt tillsammans.

På skolan finns ett skolbibilotek med ett stort utbud av barn och ungdomslitteratur. Skolbiblioteket är sammankopplat med stadsbiblioteket.

Blåsut skola har en stark och engagerad föräldraförening som gör mycket positivt för skolan och eleverna.  Vi har också ett väl fungerande elevråd där alla klasser är representerade.

KONTAKT

Blåsut skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Karlsbergsvägen 36, Vänersborg

Rektor
Melker Eksell

Telefon:
0521-72 17 69

E-post:
melker.eksell@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 17 60