Hoppa till innehåll

 

Elevrådet vid Brålanda skola

Varje vecka har klasserna klassråd, där eleverna har möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer o.s.v.

Det som tas upp på klassråden förs sedan vidare till elevrådet. Representanter från varje klass finns med i elevrådet.

En till tre gånger/termin träffas representanter från elevrådet tillsammans med rektor.

Protokoll från elevrådet.

KONTAKT

Brålanda skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skolgatan 1, Brålanda

Rektor 4-6:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:
kerstin.boman@vanersborg.se

Rektor F-3:

Laila Gunnarsson

Telefon:

0521-72 22 11

E-post:

laila.gunnarsson@vanersborg.se