Hoppa till innehåll

 

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av olika anledningar så ska den frånvaron anmälas.

Anmälan per telefon

Är ditt barn sjukt ringer du respektive klass mobiltelefon och pratar in ett meddelande. Telefonen lyssnas av varje dag.

BRÅLANDA SKOLA LÅ 20/21

Förskoleklass

073-661 03 47

Klass 1 A

070-162 95 03

Klass 2 A

070-162 95 04

Klass 3 A

070-162 95 05

Klass 3 B

072-081 38 38

Klass 4 A

070-162 95 00

Klass 4 B

070-162 95 00

Klass 5 A

070-162 95 01

Klass 6 A

070-162 95 02Om du inte kommer fram, eller behöver ha fram ett meddelade direkt rekommenderar vi att du ringer på tel. 0521-72 22 59 (Lena Halldin, skolassistent ) före kl. 07.30.
Sms frånvaro gäller förskola/fritids och skola.

Sms-tjänster

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl.
Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun.
Detta nummer används bara för information ej frånvaro!

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Brålanda skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skolgatan 1, Brålanda

Rektor 4-6:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:
kerstin.boman@vanersborg.se

Rektor F-3:

Laila Gunnarsson

Telefon:

0521-72 22 11

E-post:

laila.gunnarsson@vanersborg.se

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten
Ansökan om ledighet grundskola

Lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.