Hoppa till innehåll

 

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av olika anledningar så ska den frånvaron anmälas.

Anmäla frånvaro via InfoMentor

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel dag eller för schemapositioner under en dag. Logga först in på webbsidan för att sedan kunna koppla appen. Läs mer här om hur du kopplar appen till ditt InfoMentor-konto.

Frånvaroanmälan kan göras i InfoMentor Hub för innevarande dag samt nästkommande dag.

Anmälan per telefon

Är ditt barn sjukt ringer du respektive klass mobiltelefon och pratar in ett meddelande. Telefonen lyssnas av varje dag.

BRÅLANDA SKOLA LÅ 20/21

Förskoleklass

073-661 03 47

Klass 1 A

070-162 95 03

Klass 2 A

070-162 95 04

Klass 3 A

070-162 95 05

Klass 3 B

072-081 38 38

Klass 4 A

070-162 95 00

Klass 4 B

070-162 95 00

Klass 5 A

070-162 95 01

Klass 6 A

070-162 95 02Om du inte kommer fram, eller behöver ha fram ett meddelade direkt rekommenderar vi att du ringer på tel. 0521-72 22 59 (Lena Halldin, skolassistent ) före kl. 07.30.
Information om ogiltig frånvaro/sen ankomst till vårdnadshavare

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

KONTAKT

Brålanda skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skolgatan 1, Brålanda

Rektor 4-6:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:
kerstin.boman@vanersborg.se

Rektor F-3:

Laila Gunnarsson

Telefon:

0521-72 22 11

E-post:

laila.gunnarsson@vanersborg.se

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten
Ansökan om ledighet grundskola

Lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.