Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevrådet vid Dalboskolan

Varje vecka har klasserna klassråd tillsammans med sina mentorer. Vid detta tillfälle har eleverna möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer som har med deras skolgång att göra o.s.v.

En gång per månad träffas elevrådsrepresentanterna med elevrådsansvarig i ett elevråd. Elevrådet deltar bl.a. i planering av t.e.x projektarbeten, arbete mot diskriminering samt diskuterar pedagogiska och trivselfrågor mm.

Det finns ett elevråd på varje skola och varje elevråd har även en styrelse.

KONTAKT

Dalboskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 6, Frändefors

Rektor Dalboskolan
Maria Carlsson

Telefon:
0521-72 22 00

E-post:
maria.carlson@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 04

Telefax:
0521-72 22 02