Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av någon anledning, så ska den frånvaron anmälas. Om elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkar- eller tandläkarbesök ska det anmälas till skolan av vårdnadshavare. Frånvaroanmälan görs varje dag eleven är frånvarande.

Frånvaroanmälan ska göras direkt på morgonen!

Anmäla frånvaro via InfoMentor

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel dag eller för schemapositioner under en dag. Logga först in på webbsidan för att sedan kunna koppla appen. Läs mer här om hur du kopplar appen till ditt InfoMentor-konto.

Frånvaroanmälan kan göras i InfoMentor Hub för innevarande dag samt nästkommande dag.

Anmälan per telefon

Frånvaroanmälan görs av målsman på telefonnummer: 0521- 72 22 16

Numret går till en telefonsvarare där ni talar in vilken elev det gäller, vilken klass eleven går i och om det gäller sjukdom eller frånvaro av annat skäl.

Information om ogiltig frånvaro/sen ankomst till vårdnadshavare

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

Ansökan om ledighet

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd och sammanlagt 5 dagar per läsår. Vid särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare 5 dagar. Längre ledighet kan beviljas av verksamhetschef.

Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan för utskrift (PDF)

KONTAKT

Dalboskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 6, Frändefors

Rektor Dalboskolan
Maria Carlsson

Telefon:
0521-72 22 00

E-post:
maria.carlson@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 04

Telefax:
0521-72 22 02