Hoppa till innehåll

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av någon anledning, så ska den frånvaron anmälas. Frånvaroanmälan ska göras direkt på morgonen!

Anmälan per telefon

Frånvaroanmälan görs av målsman på telefonnummer: 0521- 72 22 16

Numret går till en telefonsvarare där ni talar in vilken elev det gäller, vilken klass eleven går i och om det gäller sjukdom eller frånvaro av annat skäl.

Via VÄL, www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast kl 08.00

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Frånvaro per sms

Det går också bra att anmäla frånvaron via SMS till telefonnummer:
0730 - 12 14 28

Frånvaroanmälan ska skickas in direkt på morgonen. Efter kl. 13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag. För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i VÄL

Heldag:
FRÅNVARO Personnummer
T ex: Frånvaro 010814-TF01
FRV Personnummer
T ex: Frv 010814-TF01
Del av dag:
FRÅNVARO Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex: FRÅNVARO 010814-TF01 10:00-12:00
FRV Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex: FRÅNVARO 010814-TF01 10:00 – 12:00

Sms till vårdnadshavare vid frånvaro
När en elev inte kommer i tid eller uteblir till en lektion och läraren registrerar detta i frånvarosystemet i VÄL så går det direkt ett SMS och e-mail till vårdnadshavarna.
Detta SMS och e-mail kommer att gå ut vid varje rapporterad lektion vid ogiltig frånvaro samt sen ankomst.

Ansökan om ledighet

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd och sammanlagt 5 dagar per läsår. Vid särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare 5 dagar. Längre ledighet kan beviljas av verksamhetschef.

Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökanöppnas i nytt fönster för utskrift (PDF)

KONTAKT

Dalboskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 6, Frändefors

Rektor Dalboskolan
Bjarne Ström

Telefon:
0521-72 25 01

E-post:
bjarne.strom@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 04

Telefax:
0521-72 22 02