Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av någon anledning, så ska den frånvaron anmälas. Om elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkar- eller tandläkarbesök ska det anmälas till skolan av vårdnadshavare. Frånvaroanmälan görs varje dag eleven är frånvarande.

Frånvaroanmälan ska göras direkt på morgonen!

Anmälan per telefon

Frånvaroanmälan görs av målsman på telefonnummer: 0521- 72 22 16

Numret går till en telefonsvarare där ni talar in vilken elev det gäller, vilken klass eleven går i och om det gäller sjukdom eller frånvaro av annat skäl.

Via VÄL, www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast kl 08.00

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Sms-tjänst

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl.
Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun.
Detta nummer används bara för information ej frånvaro!


Sms till vårdnadshavare vid frånvaro
När en elev inte kommer i tid eller uteblir till en lektion och läraren registrerar detta i frånvarosystemet i VÄL så går det direkt ett SMS och e-mail till vårdnadshavarna.
Detta SMS och e-mail kommer att gå ut vid varje rapporterad lektion vid ogiltig frånvaro samt sen ankomst.

Ansökan om ledighet

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd och sammanlagt 5 dagar per läsår. Vid särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare 5 dagar. Längre ledighet kan beviljas av verksamhetschef.

Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan för utskrift (PDF)

KONTAKT

Dalboskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 6, Frändefors

Rektor Dalboskolan
Bjarne Ström

Telefon:
0521-72 25 01

E-post:
bjarne.strom@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 04

Telefax:
0521-72 22 02