Hoppa till innehåll

 

Frändeskolans Elevråd

I varje klass har vi klassråd, där eleverna har möjlighet till delaktighet och elevinflytande.

Minst en gång per månad träffas representanter från klasserna tillsammans med skolledningen i ett elevråd.

Anteckningarna publiceras på lärplattformen VÄL och finns även i varje klass.

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25