Hoppa till innehåll

 

Frändeskolans Elevråd

I varje klass har vi klassråd, där eleverna har möjlighet till delaktighet och elevinflytande.

Minst en gång per månad träffas representanter från klasserna tillsammans med skolledningeni ett elevråd.

Anteckningarna publiceras på lärplattformen VÄL och finns även i varje klass.

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25