Hoppa till innehåll

 

Att anmäla frånvaro

För barnets säkerhet är skolan beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare om elevens närvaro/frånvaro i skolan och förskoleklassen. Detta innebära att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Anmälan görs i första hand via VÄL och senast klockan 08.00.

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Anmälan per telefon

Då ringer vårdnadshavare till lärarrummet  tel: 0521-72 24 16.
Där tar en telefonsvarare emot anmälan. Det går bra att ringa kvällen innan, telefonsvararen är öppen 18.00-08.00. 
Du kan också ringa till expeditionen, tel 0521-72 24 25.

SMS-tjänst, ej frånvaroanmälan, endast information

Sms-tjänster

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl.
Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun.
Detta nummer används bara för information ej frånvaro!

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten,
Ansökan om ledighet, lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.