Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Att anmäla frånvaro

För barnets säkerhet är skolan beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare om elevens närvaro/frånvaro i skolan och förskoleklassen. Detta innebär att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Anmälan görs i första hand via InfoMentor och senast klockan 08.00.

Anmäla frånvaro via InfoMentor

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel dag eller för schemapositioner under en dag. Logga först in på webbsidan för att sedan kunna koppla appen. Läs mer här om hur du kopplar appen till ditt InfoMentor-konto.

Frånvaroanmälan kan göras i InfoMentor Hub för innevarande dag samt nästkommande dag.

Anmälan per telefon

Då ringer vårdnadshavare till lärarrummet  tel: 0521-72 24 16.
Där tar en telefonsvarare emot anmälan. Det går bra att ringa kvällen innan, telefonsvararen är öppen 18.00-08.00. 
Du kan också ringa till expeditionen, tel 0521-72 24 25.

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Om eleven rapporteras ogiltigt frånvarande från mer än en lektion kommer det bara notis i appen till vårdnadshavare och elev. (Det kommer även en notis vid den första ogiltiga frånvaron).

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten,
Ansökan om ledighet, lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.