Hoppa till innehåll

 

Att anmäla frånvaro

För barnets säkerhet är skolan beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare om elevens närvaro/frånvaro i skolan och förskoleklassen. Detta innebära att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Anmälan görs i första hand via InfoMentor och senast klockan 08.00.

Via InfoMentor, se mer information under InfoMentor - ny lärplattform

Skola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel eller del av dag för ditt barn.

Anmälan per telefon

Då ringer vårdnadshavare till lärarrummet  tel: 0521-72 24 16.
Där tar en telefonsvarare emot anmälan. Det går bra att ringa kvällen innan, telefonsvararen är öppen 18.00-08.00. 
Du kan också ringa till expeditionen, tel 0521-72 24 25.

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Om eleven rapporteras ogiltigt frånvarande från mer än en lektion kommer det bara notis i appen till vårdnadshavare och elev. (Det kommer även en notis vid den första ogiltiga frånvaron).

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten,
Ansökan om ledighet, lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.