Hoppa till innehåll

 

Frändeskolan

Välkommen till oss på Frändeskolan!

Vi är en skola med lite mer än 200 elever fördelade från förskoleklass till åk 6 som ligger i Frändefors. Tillsammans arbetar vi för en trygg och lärande skola. Hos oss är ”alla elever allas ansvar” och vi vet att vi kan göra så mycket mer genom att arbeta med samsyn, delaktighet och engagemang.

Ett tryggt klimat med respekt och gemenskap är goda byggstenar för viljan att lära, utvecklas och kan ge drivkraft till att ta ansvar. Vi vill skapa en tillgänglig lärmiljö både inom- och utomhus som stimulerar och skapar möjlighet för att pröva nytt och samtidigt ta vara på den erfarenhet och kunskap vi har med oss.

På vår skola har vi även fritidsverksamhet. Fritids finns öppet från kl. sex på morgonen och stänger kl. halv sex på kvällen. Fritids ger utrymme för lek, lärande och omsorg. Tillsammans arbetar vi alla för att tillgängliggöra vår verksamhet för alla elever.

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25