Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Frändeskolans ordningsregler


Grundregler

 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Respektera egendom


Detta innebär att på Frändeskolan:

 • använder vi ett snällt, vänligt och trevligt språk,
 • kommer vi i tid,
 • har vi med oss skolväska och det man behöver för dagen,
 • arbetar vi på lektionerna och bidrar till en lugn och trivsam miljö både i klassrummet och på fritids,
 • är vi ute på rasterna och är på skolans område under hela dagen,
 • är vi rädda om våra saker, håller rent och snyggt inne och ute och plockar undan efter oss,
 • är cyklarna i cykelstället och kickbike, hoverboard undanställda under skoltid och på fritidstid (06.00-17.30),
 • stannar leksaker hemma och vi lämnar in mobilen under skoldagen och på fritidstid.

 

Konsekvenser

Om dessa regler inte följs gör skolans personal de insatser som krävs i följande ordning:

 1. Personal, som upptäcker situationen, pratar med eleven i direkt anslutning till det som hänt.
 2. Personal som hanterat situationen informerar elevens närmaste arbetslag för kännedom om att en elev brutit mot ordningsregel.  Vid kännedom om kränkande behandling startas utredning av personal som hanterat situationen, enligt arbetsrutin i planen mot diskriminering och kränkande behandling.
 3. Om det bryts mot våra ordningsregler vid upprepade tillfällen, kontaktas vårdnadshavare. Är händelsen av en allvarligare karaktär, kontaktas vårdnadshavare av utredande personal i anslutning till händelsen.
 4. Om eleven, trots tidigare insatser, fortsätter att bryta mot våra ordningsregler, kallas elev tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal.
 5. Ärendet bereds i elevhälsoteamet där det beslutas om vidare åtgärder.


KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25