Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Frändeskolans gemensamma ordningsregler läsår 21/22


Grundregler

 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Respektera egendom


Detta innebär att på Frändeskolan:

 • använder vi ett vänligt och trevligt språk,
 • är vi snälla och vi skojbråkar inte,
 • är vi ute på rasterna och är på skolans område under hela dagen,
 • är vi rädda om våra saker, håller rent och snyggt inne och ute och plockar undan efter oss,
 • är cyklarna i cykelstället och kickbike, hoverboard etc. är undanställda under skoltid och på fritidstid (06.00-17.30),
 • lämnar vi in mobilen under skoldagen och på fritidstid.


Om du bryter mot våra gemensamma regler

 1. Personal (alla vuxna som arbetar på Frändeskolan) som uppmärksammar att något inte är bra pratar direkt med dig om det som hänt för att det inte ska bli fel igen. Har det skett kränkande behandling utreds det som hänt med alla som varit inblandade för att säkerställa att det inte händer igen och vi informerar vårdnadshavare och dina lärare/fritidspersonal.
 2. Om du fortsätter att bryta mot våra ordningsregler kallas du tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och personal.
 3. Ärendet bereds i elevhälsoteamet där det beslutas om vidare åtgärder.


KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25