Hoppa till innehåll

Frändeskolans trivselregler


Grundregler


 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Respektera egendom


Övriga regler

På Frändeskolan:


 • kommer vi i tid
 • lämnar vi ytterplagg i kapprummet
 • har med sig skolväska och det man behöver för skoldagen
 • arbetar vi på lektionerna o bidrar till studiero
 • använder vi ett vårdat språk
 • är vi ute på rasterna och är på skolans område
 • är vi rädda om våra saker håller rent och snyggt inne och ute och plockar undan efter oss
 • är cyklarna i cykelstället och kickbike, hoverboard etc. undanställda under skoltid
 • lämnar vi in mobilen under skoldagen
 • leksaker stannar hemma


Konsekvenser


Om dessa regler inte följs gör skolans personal de insatser som krävs i följande ordning:


 1. Personal har samtal med eleven i direkt anslutning till det som hänt.
 2. Personal informerar elevens arbetslag.
 3. Vårdnadshavare kontaktas.
 4. Om det bryts mot våra trivselregler vid upprepade tillfällen kallas elev tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal.
 5. Ärendet bereds i elevhälsoteamet.

 

KONTAKT

Frändeskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringaregatan 2, Frändefors

Rektor
Pernilla Bredberg

Telefon:
0521-72 16 56

E-post:
pernilla.bredberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 24 25