Hoppa till innehåll

 

Frånvaro sms-tjänst

Anmälan per telefon

Du frånvaroanmäler via telefon

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Sms-tjänster

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl.
Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun.
Frånvaro ska användas vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro i förskola, fritidshem och grundskola. Frånvaroanmälan ska skickas in direkt på morgonen. Efter kl.13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag.

Sms frånvaro gäller förskola/fritids och skola.

Heldag:
FRÅNVARO Personnummer eller FRV Personnummer
T ex:
Frånvaro 010814-TF01 eller Frv 010814-TF01

Del av dag:
FRÅNVARO Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
FRV Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRÅNVARO 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814TF01 10:00-12:00

Sms frånvaro gäller endast fritids

Har eleven en fritidshemsplacering kan man skicka in att anmälan bara ska gälla på fritidshemmet, inte på skolan.
Det gör man genom att skicka med ledordet FRI istället för FRV/FRÅNVARO.

Heldag:
FRI Personnummer
T ex:
FRI 010814-TF01

Del av dag:
FRI Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRI 010814-TF01 1000 – 1200

Sms planerad ledig (gäller förskola och fritids)

Ska användas vid semester eller annan ledighet som t ex vid lovdagar.

Heldag(ar):
LEDIG Personnummer Datum
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 (hel dag)
LEDIG 010814-NNNN 140101-141010 (under tidsperiod)

Del av dag:
LEDIG Personnummer Datum Tid
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 1000-1200

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten
Ansökan om ledighet grundskola

Lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.