Hoppa till innehåll

 

Mariedalskolan

Framsida av Mariedalskolan

Mariedalskolan är en stor skola med drygt 500 elever från förskoleklass till åk 6.På skolan finns även grundsärskolan upp till årskurs 6. Vi har flera olika fritidshem för alla våra elever som behöver omsorg före och efter skoldagen.

Mariedalskolan har en varierad och rymlig skolgård som angränsar till skog och natur. Detta inspirerar till rörelse, lek och utomhusvistelse.

Vårt nyrenoverade bibliotek ger eleverna tillgång till ny och spännande litteratur som lockar till läsning.

Mariedalskolan är en skola där varje elev ges förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden för ett livslångt lärande. Med glädje, stolthet och respekt lär vi tillsammans.

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22

Rektor F-3:
Anna Edensvärd
Telefon:
0521-72 10 49
E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Rektor 4-6:
Svante Flood
Telefon:
0521-72 10 36
E-post:
svante.flood@vanersborg.se

Rektor grundsärskola:
Erika Halma
Telefon:
0521-72 10 41
E-post:
erika.halma@vanersborg.se

Ansvarig för hemsidan:
Rektor Svante Flood
Redaktör för hemsidan: Eva Grönroos