Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldraföreningen

Här på Mariedalskolan finns en föräldraförening som arbetar med att stödja barnen i skolan. Vi värnar om att alla barn ska må bra och kunna vara med på olika aktiviteter. Varje klass ska också ha möjlighet att hitta på något roligt tillsammans för att stärka gemenskapen.

Hur funkar föräldraföreningen då?
Varje klass väljer minst en klassrepresentant som deltar i mötena under läsåret. Men alla som vill vara med på mötena är välkomna. Rektor och lärare deltar också i våra möten där vi pratar om vad som händer på skolan och för eleverna. Här på skolans webbplats lägger vi ut mötesdatum, protokoll från möten och annan information.

Vad kostar det?
Att vara med i föräldraföreningen är frivilligt och kostar bara 100 kr per familj. Det innebär att även om det finns flera barn i varje familj så är det ändå samma kostnad. När läsåret startar på hösten så delar vi ut inbetalningskort.

Föräldraföreningen Mariedalskolan har PlusGiro 450356-1.

Märk betalningen med barnets/barnens namn och klass/er.

Hur får vi in pengar och vad används pengarna till?
Föräldraföreningen får in pengar från medlemsavgiften och lotteriet som vi håller i på Öppet hus varje läsår. Pengarna går oavkortat tillbaka till eleverna i form av aktiviteter eller nya saker. Som exempel kan nämnas pingisbordet som finns på gården och så bjuder föräldraföreningen alla barn på glass vid skolstarten.

Varje år får barnen i årskurs 6 möjlighet att göra något speciellt med sin klass innan de slutar på skolan och då delar vi ut 100 kr per elev.

Alla klasser har också möjlighet att söka bidrag till en klassaktivitet per läsår. Då ger vi 500 kr till klassen och det går till valfri aktivitet.

Varför ska vi vara med?
För att barnen behöver oss. Vi är den viktiga länken mellan hemmet och skolan. Det är vår uppgift att engagera oss och stötta våra barn i deras skolgång. Synpunkter och förslag på förbättringar måste komma till skolans kännedom. Därför har vi våra klassrepresentanter som kan föra fram synpunkter och önskemål från klasserna.

Välkommen!
hälsar Föräldraföreningen Mariedalskolan

Här nedan finns förteckning över representanter, mötesprotokoll, Föräldraföreningens stadgar och kassa-, revisions- och verksamhetsberättelser för nedladdning.

                           Läsårets möten

 

 Nästa möte är torsdagen den 1/12 kl 18.30-20.00 i personalrummet.


Kallelse/dagordning

Föräldraföreningens stadgar
Kassa-, Revisions- och Verksamhetsberättelser
Mötesprotokoll
Information

KONTAKT

Föräldraföreningen

Ordförande:
Katarina Håkansson

Telefon

070 39 09 427

E-post:
katarinahakansson@hotmail.com