Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Rutin vid frånvaro

FRÅNVAROANMÄLAN
Vi är för barnens säkerhet beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare angående barnens närvaro/frånvaro i skolan och
förskoleklassen.

Detta innebär att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Skolan kan inte anta att barnet är fortsatt sjukt för att hen sjukanmäldes dagen innan.

Frånvaroanmälan måste göras före kl 8.00.
Du kan frånvaroanmäla via
Lärplattformen Infomentor
eller appen Infomentor HUB


Äter ditt barn specialkost måste du även ringa dietkocken på Torpaskolan för att avbeställa skollunchen tel 72 15 78

RUTIN VID OANMÄLD FRÅNVARO—KONTAKTUPPGIFTER
Om barn inte kommer till skolan/fritids den förväntade tiden kontaktas vårdnadshavare. Skolan måste därför ha korrekta telefonnummer där vårdnadshavare eller annan kontaktperson kan nås.

Information om ogiltig frånvaro/sen ankomst till vårdnadshavare

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.