Hoppa till innehåll

 

Skolhälsovård/elevhälsoteam 

På Mariedalskolan finns följande funktioner som stöd för eleverna:

Skolhälsovård
Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar bl a hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.
Eleverna erbjuds att genomgå hälsokontroll i förskoleklassen, åk 2, 4 och åk 6.
Skolläkare Enisa Hasanagic Preljevic nås via skolsköterskorna Eva-Lotta Lindh på 0521-72 17 75 eller Emelie Lind 0521-72 13 84. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Man kan också maila någon av skolsköterskorna:
eva-lotta.lindh@vanersborg.se
emelie.lind@vanersborg.se

Elevhälsoteam

Befattning

Namn

Telefonnumer

Skolsköterska

Eva-Lotta Lindh

0521-72 17 75

Skolsköterska Särskolan

Emelie Lind

0521-72 13 84

Specialpedagog

Maria Jerkhag

0521-72 21 99

Specialpedagog

Anne-Marie Zakariasson

0521-72 10 55

Specialpedagog

Anne-Marie Sjöstad

0521-72 27 02

Kurator

Barbro Karlsson

0521-72 10 50

Skolpsykolog

Marcela Inostreza

0521-72 22 61

Skolpsykolog Särskolan

Mika Eldemark

0521-72 13 64

Logoped

Anda Roman Svantesson

0521-72 18 05

Logoped

Daniella Nissan

MER information

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:
0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Erika Halma

E-post:
erika.halma@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Anna Edensvärd

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Svante Flood

E-post:
svante.flood@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36