Hoppa till innehåll

Mariedalskolans elevråd

Elevrådet arbetar aktivt med att främja alla elevers lika värde och elevernas trygghet och trivsel. På Mariedalskolan har vi klassråd, husråd och elevråd.Till elevrådet framförs de frågor som kommit upp på klassråd och husråd. Elevrådet ordnar M-factor, Elevrådets dag m.m .

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Rektor:
Christina Hjern

E-post
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Biträdande rektor:
Christine Lundberg
Arbetar : On - Fr.

E-post​
christine.lundberg@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 40

Rektor/Fsk-klass och fritids:
Kerstin Wagnervik

E-post
kerstin.wagnervik@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Telefon exp:
0521-72 10 45