Hoppa till innehåll

 

Policy vid ledighet för elev

I Skolförordningen 7 kap 18 § finns föreskrifter om ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor beslutar om ledighet. Rektor kan delegera beslut om ledighet understigande 10 dagar till klassföreståndare.

På Mariedalskolan har rektor delegerat 5 dagar/läsår till klassföreståndare att besluta om.

Ledigheter vid tillfällen då nationella prov genomförs kommer inte att beviljas utan synnerliga skäl.

Skolan har en policy för studier vid beviljad ledighet.
Det åligger inte läraren att inför en elevs ledighet, göra individuella studie-planeringar eller att sammanställa material för att eleven ska kunna studera under ledigheten.

Om en elev efter ledigheten förses med arbetsuppgifter, extra läxor etc som en följd av ledigheten så åligger det vårdnadshavare att tillsammans med eleven ombesörja att dessa genomförs utifrån lärarens instruktioner.

Policy för studier vid beviljad ledighet 

Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan (, 246 kB) för utskrift.

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:
0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Anna Edensvärd

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Louise Alström

E-post:
louise.alstrom@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36