Hoppa till innehåll

Rutin vid frånvaro

FRÅNVAROANMÄLAN
Vi är för barnens säkerhet beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare angående barnens närvaro/frånvaro i skolan och
förskoleklassen.

Detta innebär att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Skolan kan inte anta att barnet är fortsatt sjukt för att hen sjukanmäldes dagen innan.

Frånvaroanmälan måste göras före kl 8.00.
Du kan frånvaroanmäla via
telefon 72 10 43 telefonsvarare
lärplattformen VÄL
SMS-tjänst

Om du anmäler via telefonsvararen så lämna meddelande samt ange elevens namn och klass.

Äter ditt barn specialkost måste du även ringa dietkocken på Torpaskolan för att avbeställa skollunchen tel 72 15 78

RUTIN VID OANMÄLD FRÅNVARO—KONTAKTUPPGIFTER
Om barn inte kommer till skolan/fritids den förväntade tiden kontaktas vårdnadshavare. Skolan måste därför ha korrekta telefonnummer där vårdnadshavare eller annan kontaktperson kan nås.

Här kan du läsa vidare i skolans rutin för att främja hög närvaro i skolanlänk till annan webbplats (, 383.7 kB)

Anmälan per telefon

Du frånvaroanmäler via telefon 72 10 43 (telefonsvarare) lämna meddelande samt ange elevens namn och klass.
Äter ditt barn specialkost måste du även ringa dietkocken på Torpaskolan för att avbeställa skollunchen tel 72 15 7

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Sms-tjänster

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl. Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun. Görs det efter kl.13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag.

Sms frånvaro gäller förskola/fritids och skola.

Heldag:
FRÅNVARO Personnummer eller FRV Personnummer
T ex:
Frånvaro 010814-TF01 eller Frv 010814-TF01

Del av dag:
FRÅNVARO Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
FRV Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRÅNVARO 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814TF01 10:00-12:00

Sms frånvaro gäller endast fritids

Har eleven en fritidshemsplacering kan man skicka in att anmälan bara ska gälla på fritidshemmet, inte på skolan.
Det gör man genom att skicka med ledordet FRI istället för FRV/FRÅNVARO.

Heldag:
FRI Personnummer
T ex:
FRI 010814-TF01

Del av dag:
FRI Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRI 010814-TF01 1000 – 1200

Sms planerad ledig (gäller förskola och fritids)

Ska användas vid semester eller annan ledighet som t ex vid lovdagar.

Heldag(ar):
LEDIG Personnummer Datum
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 (hel dag)
LEDIG 010814-NNNN 140101-141010 (under tidsperiod)

Del av dag:
LEDIG Personnummer Datum Tid
T ex:
LEDIG 010814-NNNN 140101 1000-1200

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Rutin vid oanmäld frånvaro - kontaktuppgifter

Om barn inte kommer till skolan/fritids den förväntade tiden kontaktas vårdnadshavare. Skolan måste därför ha korrekta telefonnummer där vårdnadshavare eller annan kontaktperson kan nås.

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:

0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Sara Holm

E-post:
sara.holm@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Louise Alström

E-post:
louise.alstrom@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36