Hoppa till innehåll

 

Rutin vid frånvaro

FRÅNVAROANMÄLAN
Vi är för barnens säkerhet beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare angående barnens närvaro/frånvaro i skolan och
förskoleklassen.

Detta innebär att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla för varje dag barnet inte kommer till skolan. Skolan kan inte anta att barnet är fortsatt sjukt för att hen sjukanmäldes dagen innan.

Frånvaroanmälan måste göras före kl 8.00.
Du kan frånvaroanmäla via
Appen Tieto Edu
Lärplattformen VÄL


Äter ditt barn specialkost måste du även ringa dietkocken på Torpaskolan för att avbeställa skollunchen tel 72 15 78

RUTIN VID OANMÄLD FRÅNVARO—KONTAKTUPPGIFTER
Om barn inte kommer till skolan/fritids den förväntade tiden kontaktas vårdnadshavare. Skolan måste därför ha korrekta telefonnummer där vårdnadshavare eller annan kontaktperson kan nås.

Här kan du läsa vidare i skolans rutin för att främja hög närvaro i skolanlänk till annan webbplats (, 383.7 kB)

Via appen Tieto Edu

Tieto Edu app är inlogg med e-leg. Den finns att ladda ner på Appstore/Playbutiken

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg.

Sms meddelande, som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt. Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

INFO Personnummer Valfri text
T ex:
INFO 010814-NNNN Farmor hämtar kl 14.00
Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande.
Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Rutin vid oanmäld frånvaro - kontaktuppgifter

Om barn inte kommer till skolan/fritids den förväntade tiden kontaktas vårdnadshavare. Skolan måste därför ha korrekta telefonnummer där vårdnadshavare eller annan kontaktperson kan nås.

- När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail.
- Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:
0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Anna Edensvärd

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Louise Alström

E-post:
louise.alstrom@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36