Hoppa till innehåll

 

Tack för detta läsår

Läsåret 2019/2020 är snart slut.

Ett välförtjänt sommarlov ligger framför oss. Jag hoppas att ni alla får en skön sommar och får ladda batterierna inför hösten. Skolavslutningen blir ju inte som vanligt i år som ni alla fått information om, men sommar blir det i varje fall.

Under detta år så har vi i Elevhälsoteamet arbetat tillsammans med elever och lärare i ett SMART tema. S= Sömn, M= Mat, A= Aktivitet, R=Relation, T= Tillsammans. Syftet med detta har varit att sätta fokus och lära om vad som får oss att må bra för att lära mer. Mer information om det finns i ett särskilt utskick.

Vi vill tacka särskilt åk 6 som ska gå vidare till högstadiet och önskar er lycka till på ny skola och tackar för denna tid på Mariedalskolan.

Som ni tidigare fått information om så kommer vår nya rektor för åk F-3 samt fritids, Anna Edensvärd, att börja sin tjänst den 11/6. Vi hälsar henne välkommen till Mariedal.

Även i höst kommer vi att ta emot fyra förskoleklasser. Höstens ettor kommer också att vara fyra klasser. Särskolans elever som läser ämnen kommer att bli fler klasser nere i huvudbyggnaden/ C-huset. I C-huset kommer också rektorsexpeditionerna att vara samt även ett bibliotek.

Uppe på Rymden kommer åk 4 att vara kvar i de nya klassrummen och har fått träffa sina nya klasslärare. Ny rektor för åk 4 är Louise Alström. Vi kommer också att samla särskoleklasserna som är på Rymden vid huvudentrén mot parkeringen och Stjärnans fritids flyttar till huskroppen i mitten. Inne på gården på Rymden har vi nu också två särskoleklasser i ett av de mindre husen, Rödbo.

Under läsåret kommer hela grundskolan att byta digitalt forum för information och kommunikation från VÄL till InfoMentor. Mer information kommer inför detta byte.

LÄSÅRET 2020/2021

Startar tisdagen den 18 augusti kl. 9.00. Alla elever slutar kl 12.00 och lunch serveras.

Höstterminen slutar fredagen den 18 december.

Vårterminen 2021 startar måndagen den 11 januari och avslutas torsdagen den 10 juni. Ev kan det bli som vi brukar avslutning på kvällen innan men det får vi återkomma till under våren.

LEDIGA DAGAR FÖR ELEVERNA

Höstterminen 2020 Vårterminen 2021

Må 21 september Må 22 februari – Fre 26 februari (Sportlov)

Må 26 oktober – fredag 30 oktober(Höstlov) Må 29 mars

Ti 6 april- Fre 9 april (Påsklov)

Fr 14 maj (Kr.himmelsfärd)

STÄNGNINGSDAGAR PÅ FRITIDS/

Kompetensutvecklingsdagar för pedagogerna

Sex dagar under läsåret kommer personalen att delta i fortbildning och planering. Dessa datum gäller för det.

Dessa dagar är : 10 augusti, 21 sept, 26 okt, 8 jan, 14 juni samt en under våren som ej datum är klart för.

Obs, det kan bli förändringar av datum för stängningsdagar men ni kommer att i god tid få information)

Skolan har ej verksamhet under v 28 - 31. Under denna period kan brådskande ärende gå vi Växeln: 0521 – 721000

Tack för gott samarbete under läsåret och trevlig sommar!

Louise Alström och Christina Hjern

Rektorer

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se