Hoppa till innehåll

 

Skolhälsovård/hälsoteam 

På Mariedalskolan finns följande funktioner som stöd för eleverna:

Skolhälsovård
Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar bl a hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.
Eleverna erbjuds att genomgå hälsokontroll i förskoleklassen, åk 2, 4 och åk 6.
Skolläkare Mårten Hallberg nås via skolsköterska 0521-72 17 51 eller Anne-Len Doverhäll 0521-72 24 18. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Man kan också maila någon av skolsköterskorna eftersom de jobbar deltid och arbetar över flera enheter:

anne-len.doverhall@vanersborg.se

Elevhälsoteam

Skolsköterska

Anne-Len Doverhäll

0521-72 24 18

Specialpedagog

Anna-Lena Rundström

0521-72 21 99

Specialpedagog

Ann-Marie Zakariasson

0521-72 10 45

Specialpedagog

Anne-Marie Sjöstad

0521-72 27 02

Specialpedagog

Anne Fant Ekman

0521-72 10 61

Kurator

Barbro Karlsson

0521-72 10 50

Skolpsykolog

Marcela Inostreza

0521-72 22 61

Logoped

Evelina Falk

0521-72 12 11


Dessa bildar tillsammans med rektor skolans elevhälsoteam som samlas en gång per vecka för att belysa olika frågeställningar. Förutom dessa resurspersoner finns inom den kommungemensamma centrala elevhälsan även tillgång till annan specialistkompetens.

MER information

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:
0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Anna Edensvärd

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Louise Alström

E-post:
louise.alstrom@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36