Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Modersmål i Vänersborgs kommun

Välkommen till hemsidan för modersmål i Vänersborgs kommun!

I modersmålsundervisningen får ditt barn möjlighet att tala sitt modersmål och lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål.
Syftet med undervisningen är att eleven ska få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Eleven ska göras medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen och ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig. Genom undervisningen ska eleven ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Nationella minoriteter
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar har utökade rättigheter till modersmålsundervisning.

KONTAKT

Modersmålsenheten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nämndemansgatan 1
462 37 Vänersborg

Enhetschef:
Bjarne Ström

Telefon:
0521-72 25 01

E-post:
bjarne.strom@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 25 75