Hoppa till innehåll

Anmälan till modersmål

Anmälan till modersmålsundervisning ska göras på blanketten


Anmälan till undervisning i modersmål i Vänersborg.

Anmälan för kommande läsår görs senast 30 april för elever som redan går i Vänersborgs kommun. Nyanlända elever kan anmäla när de startar sin skolgång i kommunen.

Blanketten finns att hämta på varje skolas expedition och eller med hjälp av länken ovan.

Blanketten fylls i och lämnas till skolan.

KONTAKT

Tärnan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nämndemansgatan 1, Vänersborg

Rektor F-6:
Madelene Garwi

Telefon:
0521-72 10 78

E-post:
madelene.garwi@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 18 03

Telefax:
0521-72 18 08