Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Modersmål i Vänersborgs skolor

Läsåret 2019/2020 har drygt 900 elever modersmålsundervisning i Vänersborgs kommun i 24 olika språk.

I skollagen står:

10 kap. Grundskolan Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmåls-undervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

I Vänersborgs kommun fodras att minst fem elever önskar undervisning i ett visst modersmål — undantag se nedan angående Nationella minoriteter.

Nationella minoriteter
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar har utökade rättigheter till modersmålsundervisning.

Samtliga är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet för att skolan ska erbjuda modersmålsundervisning.

Syftet är att fler elever ska läsa minoritetsspråken och på så vis värna och bevara språken och kulturerna. Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i alla nationella minoritetsspråk även om antalet elever är mindre än fem.


KONTAKT

Modersmålsenheten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nämndemansgatan 1
462 37 Vänersborg

Enhetschef:
Bjarne Ström

Telefon:
0521-72 25 01

E-post:
bjarne.strom@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 25 75