Hoppa till innehåll

 

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver att vara borta från skolan av olika anledning så ska den frånvaron anmälas senast klockan 8.00

Anmäla frånvaro via InfoMentor

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel dag eller för schemapositioner under en dag. Logga först in på webbsidan för att sedan kunna koppla appen. Läs mer här om hur du kopplar appen till ditt InfoMentor-konto.

Frånvaroanmälan kan göras i InfoMentor Hub för innevarande dag samt nästkommande dag.

Anmälan per telefon


Fsk

073-662 91 00

Åk1

073-661 06 84

Åk2

073-661 06 79

Åk3

073-661 06 80

Åk4

073-661 06 81

Åk5

073-661 06 82

Åk6

073-661 06 83




På loven ring direkt till ert barns avdelning, om ingen svarar på grund av sammanslagning prova och ring en annan avdelning.

Vi är utomhus en del och då har vi inte möjlighet att svara, skicka gärna ett sms då.
Ankaret                     ring 070-086 49 99                 
Skeppet                    ring 070-162 05 14

Tel. till rektor 4-6:s röstbrevlåda 72 13 97

Tel. till rektor F-3:s röstbrevlåda 72 13 87

Information om ogiltig frånvaro/sen ankomst till vårdnadshavare

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

KONTAKT

Norra skolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Norra gatan 2, 46230 Vänersborg

Rektor F-3:
Mikael Andersson

Telefon: 0521-72 13 87

E-post:
mikael.andersson01@vanersborg.se

Rektor 4-6:
Anette Larsson

Telefon: 0521-72 13 97

E-post:
anette.larsson@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 13 94

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev fyll i blanketten
Ansökan om ledighet grundskola

Lämna den till klassläraren.
Klassföreståndaren får bevilja elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet under högst 2 dagar i följd.
Övrig ledighet kan beviljas av rektor.