Hoppa till innehåll

 

Stöd/Resurser Norra skolan

Norra skolan har ett elevhälsoteam som träffas varje vecka.
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Elevhälsoteamet består förutom av rektor av följande personal från elevhälsan: skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, logoped och skolpsykolog.

Skolsköterska

Skolpsykolog

Kurator

Specialpedagog

Logoped

Emelie Lind

Marcela.Inostroza                                      

Mia Kullander

Morgan Svensson

Christin Bjarnell

0521- 72 13 84 

0521- 72 22 61

0521- 72 10 75  

0521- 72 16 95

0521- 72 17 98

MER information


KONTAKT

Norra skolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Norra gatan 2, 46230 Vänersborg

Rektor F-3:
Mikael Andersson

Telefon: 0521-72 13 87

E-post:
mikael.andersson01@vanersborg.se

Rektor 4-6 och Bryggan:
Anette Larsson

Telefon: 0521-72 13 97

E-post:
anette.larsson@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 13 94