Hoppa till innehåll

 

Onsjöskolan

 
Vår strävan är att:

 • Alla på Onsjöskolan skall trivas tillsammans och ge våra elever en bra arbetsmiljö med goda möjligheter till en bra utbildning.
 • Möta eleverna på deras egen nivå, och låta dem utvecklas i sin egen takt.
 • Ge varje elev goda baskunskaper och ge dem redskap att själva söka kunskap.

Gemensamt, vi verkar utifrån att:

 • Alla människors lika värde.
 • Alla har rättigheter och ansvar.
 • Alla lär och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt för: trygghet och trivsel, kunskaper och socialutveckling.

Kunskap, vi strävar efter att:

 • Ge eleven förutsättningar att nå goda resultat och kunskaper utöver basmålen.
 • Ge eleven möjligheter att pröva olika arbetssätt, få arbeta självständigt och med andra.

Social förmåga, utvecklas utifrån att:

 • Du visar respekt inför andra och dig själv.
 • Du växer i ansvarstagande.
 • Du samarbetar och lär tillsammans med andra.
 • Du får kunskaper om våra demokratiska värderingar och övas i tillämpning av dem.
 • Du får stöd i att lösa konflikter utan våld och att vara en god kamrat.

KONTAKT

Onsjöskolan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skördegatan 3
462 41  Vänersborg

Rektorer

Rektor Helena Lundström åk 4-6
0521-72 24 95
helena.lundstrom@vanersborg.se 

Rektor Marie Eriksson åk F-3
0521-72 10 81
marie.eriksson@vanersborg.se


Telefon exp:

0521-72 17 83