Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevhälsa på Öxnered skola

Elevhälsoarbetet startar i klassrummet där ert barn möter sin/sina lärare. Fokus ska ligga på det förebyggande och främjande arbetet. Behövs det ytterligare kompetens går det att få via vårt elevhälsoteam, men kontakt med dem sker inte direkt utan genom rektor. Vår skola har tillgång till specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, logoped och via skolsköterskan också skolläkare.

Kontakt med rektor på Öxnered skola:

Rektor F-3

Lena Boman Falkeborg

Rektor 4-6

Linda Forssén


MER information

KONTAKT

Öxnered skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Öxneredsvägen 125, Vänersborg

Rektor F-3:
Carina Karlström

E-post:
carina.karlstrom@vanersborg.se

Telefon: 0521-72 17 72

Rektor 4-6:
Linda Forssén

E-post:
linda.forssen@vanersborg.se

Telefon: 0521 – 72 17 50

Telefon exp:
0521-72 19 53