Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Stöd/Resurser på Rånnums skola

På Rånnums skola finns följande funktioner som stöd för eleverna
Skolsköterska

Jenni Setterberg

0521-72 17 51

Psykolog

Elin Borssén

0521-72 13 64

Kurator

Anna Bäcklund Persson

0521-72 17 44

Specialpedagog

Christina Stenvall

0521-72 22 97

Logoped

Christin Bjarnell

0521-72 17 98


MER information

KONTAKT

Rånnums skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nordkroksvägen 5, Vargön

Rektorer:
Yvonne Åsberg åk F-3 och Fritids
Telefon: 0521-72 2278
Epost: yvonne.asberg@vanersborg.se

Maria Carlson åk 4-6
Telefon:0521- 72 22 98
Epost: maria.carlson@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 99